Z

 • zkonvertovat soubory (obsah) do utf8 (+ zachovat timestamp)
  #!/bin/bash FROM=latin2 TO=utf8 ICONV="iconv -f $FROM -t $TO" find . -type f -name "*.php" | while read fn; do echo ${fn} cp -p ...
 • zaměnit text ve více souborech
  #!/bin/bash for file in ´ls ./includes/*.inc´ ; do sed -e 's/iso-8859-2/utf-8/g' "$file" > tmp_file mv tmp_file "$file" done jednoduchy skript, ktery zmeni kodovani vsech ...
 • zabránit dhclient aktualizovat /etc/resolv.conf
  v /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 nastavit: PEERDNS=NO ...
 • založit db + import .sql
  $ mysqladmin -p create newdb $ mysql -u user -p newdb < sql/mysql/install/data.sql nebo mysql dotaz: CREATE DATABASE db_name CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_czech_ci; případně: ALTER DATABASE db_name DEFAULT CHARACTER ...
 • změna hesla roota
  mysql -u root -p > SHOW databases; > USE mysql; > SHOW tables; > SHOW columns FROM user; > SELECT user, host FROM mysql.user; > UPDATE mysql.user SET password=PASSWORD('my_password') WHERE user='root' ...
 • Změna výchozího formátu dokumentů na MS Office
  1) Nástroje -> Volby 2) Načítání/ukládání -> Obecné -> Typ dokumentu a) pro Word: vybrat Typ dokumentu = "Textový dokument", Vždy ukládat jako = Microsoft Word 97/2000/XP b) ...
 • zjištění / nastavení proměnných php přes ini_set a htaccess
  podle: http://www.evolt.org/article/Make_your_PHP_code_portable/17/28117/index.html příklad výstupu skriptu test.php (v příloze) PHP settings: ini_set('arg_separator.input', ';&'); ini_set('arg_separator.output', ';'); ini_set('display_errors', '1'); ini_set('display_startup_errors', '1'); ini_set('magic_quotes_runtime', ''); ini_set('error_reporting', '2047'); ini_set('variables_order', 'GPCS'); ini_set('gpc_order', 'GPC'); .htaccess settings: php_value arg_separator.input ;& php_value arg_separator.output ; php_flag display_errors on php_flag display_startup_errors on php_flag magic_quotes_runtime ...
 • zobrazit / smazat odchozí frontu sendmailu
  $ mailq nebo # sendmail -bp outbox je ve /var/spool/mqueue ...
 • změna MAC adresy
  # ifconfig eth0 down # ifconfig eth0 hw ether xx:xx:xx:xx:xx:xx up ...
 • základy svn
  stahnout projekt lokalne: svn checkout svn://server/projekt pozdeji lze zaktualizovat (stahnout zmeny provedene na serveru): svn update vypíše změněné soubory, možno zkontrolovat, jestli jsi nezapomněl nějakou lokální úpravu ...
 • Zasifrovani vsech oddilu (krome boot)
  https://help.ubuntu.com/community/FeistyEncryptedRootWithInstaller podle navodu otestovano i v Ubuntu Gutsy, ale je nutne na sifrovanem oddilu rucne vytvorit adresar v /dev: mkdir /dev/.static/dev/mapper vypis prikazu pro copy/paste: /dev/sda5 = swap /dev/sda6 = ...
 • změna motd (/etc/motd)
  při startu generuje soubor /var/run/motd tento script:/etc/init.d/bootmisc.shupravit sekci # Update motd... ...
 • zdroje balíčků - repository
  sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup sudo kate /etc/apt/sources.list - odkomentovat vetsinu :-) sudo apt-get update sudo apt-get install mc sudo apt-get install krusader sudo apt-get install openssh-server atd... *** easy ubuntu (software snadno ke stazeni) http://easyubuntu.freecontrib.org/get.html wget ...
 • Zabbix - monitoring mail flow on qmail (rblsmtpd, spamassasin, clamav, simscan)
  Based on this howto: Postfix Statistics with Zabbix   install required packages apt-get install logtail zabbix-sender   /etc/crontab # 5 min mail stats zabbix */5 * * * * ...