O

 • Otestovani propustnosti lokalni site
  Na serveru: iperf -s Na clientu: iperf -c [ip_serveru] -d -t 30 -d = dualtest -t = time ...
 • Openvpn
  příklad konfigurace: Server mode server tls-server port 5555 proto udp keepalive 10 120 tls-auth /etc/openvpn/keys/ta.key 0 dev tun server 10.10.14.0 255.255.255.0 ifconfig-pool-persist /etc/openvpn/ipp.txt client-to-client ca /etc/openvpn/keys/ca.crt cert /etc/openvpn/keys/server.crt key /etc/openvpn/keys/server.key dh /etc/openvpn/keys/dh1024.pem push ...
 • oscommerce - nefcni login do administrace v 3.0A3 + php > 5.05
  http://svn.oscommerce.com/fisheye/changelog/osCommerce/?cs=1107merge from hpdl r1106; Since PHP 5.0.5 the session handler cannot use objects as the objects are destroyed beforehand; using register_shutdown_function() fixes thisza: array(&$this, '_gc'));dopsat:register_shutdown_function('session_write_close'); ...
 • oscommerce - set mysql database codepage to utf8
  oscommerce 2.2 file includes/functions/database.php - after line if ($$link) mysql_select_db($database); add line: mysql_query("SET NAMES utf8;",$$link); oscommerce 3.x file includes/classes/database/mysqli.php - after lines if ( version_compare(mysqli_get_server_info($this->link), '5.0.2') >= 0 ) { ...
 • oscommerce - prechod z php4/mysql4 na php5/mysql5
  Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in .../includes/functions/general.php on line 42 In catalog\includes\functions\general.php find in tep_address_format: } elseif (isset($address['country']) && tep_not_null($address['country'])) { $country = ...
 • osCommerce 2.2-MS2 not working on PHP 5.3
  1) replace all occurences in all .php files: $HTTP_COOKIE_VARS -> ...
 • odstranění diakritiky z textu v utf-8
  1) bud v shellu recode: recode latin2..flat soubor.txt 2) nebo php funkce - viz priloha ...
 • OKI B4300 tisk přes síť
  Pod CUPS připojit jako TCP/IP: 192.168.1.xx:9100 nebo IPP: http://192.168.1.xx:631/ipp Ovladač nefungoval originální, použít HP LaserJet (hpijs) ...
 • ovladač pro VIA P4M890 UniChrome Pro integrated graphics
  X11 funguje přes VESA, ale nejde nastavit rozumná refresh rate. Ovladače od výrobce, dost komplikovaný postup, zřejmě jen pro výchozi kernel z distribuce: http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSID=25&CatID=2580&SubCatID=169 Podařilo se snadno rozchodit ...
 • Option EDGE Combo (GPRS/Wi-fi PCMCIA)
  GPRS/EDGE 03:00.1 Serial controller: Broadcom Corporation: Unknown device 4333 (rev 03) sám se nadetekuje jako ttySxx: dmesg | grep -B 1 tty: PCI: Enabling device 0000:03:00.1 (0000 -> 0001) ttyS4 ...
 • one line script to create jpg thumbnails using imagemagick convert
  for i in *.jpg ; do convert -resize 100x $i ${i%.jpg}_thumb.jpg ; done resize odd images only: for i in *.jpg; do ((counter++)) ; ((($counter % 2) ...
 • Option Globetrotter EDGE (Datacard EDGE/GPRS)
  podobne jako karta Combo:http://faq.caslavka.cz/index.php?action=artikel&id=77/etc/wvdial.conf pro T-mobile, bez PINu: [Dialer Defaults]Modem = /dev/ttyS4Baud = 57600Init1 = ATZ+CFUN=1Init2 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet.t-mobile.cz"Phone = *99***1#Idle Seconds = 0Username = edgePassword = ...
 • ovladač pro PCI modem Motorola SM56 - Windows XP SP2
  neboli taky ActionTec PM560MSV-C atd... ovladače od Motoroly nefungují, zabral až tento, určený pro Windows 2000 viz příloha (1,6 MB) ...
 • openssh sftp chroot
  1) in /etc/ssh/sshd_config: Subsystem sftp internal-sftp Match group sftponly ChrootDirectory /home/%u ...