VNC - vzdálená plocha + SSLpodle:
http://www.chovancik.cz/kategorie/linux/x11vnc/
http://www.karlrunge.com/x11vnc/


INSTALACE SERVERU
stáhnout x11vnc:
http://sourceforge.net/projects/libvncserver/

před kompilací mít nainstalované openssl-devel a libxtst6-devel
(1. řádek mandriva, 2. řádek ubuntu/debian)

urpmi openssl-devel libxtst6-devel
apt-get install libxtst-dev libssl-dev


po kompilaci vytvořit heslo
x11vnc -storepasswd


// po startu spustit na pozadi
x11vnc -display :0 -usepw -ssl -http -forever -bg

nebo např.
x11vnc -logfile $HOME/.x11vnc.log -rfbauth $HOME/.vnc/passwd -forever -bg


INSTALACE KLIENTA
nainstalovat univerzální SSL wrapper stunnel
urpmi stunnel


stáhnout wrapper - bash skript
wget http://www.karlrunge.com/x11vnc/ssl_vncviewer


pokud chceme jiný než výchozí klient vncviewer, tak zeditovat - napr.:
VNCVIEWERCMD=krdc


připojit se:
./ssl_vncviewer 192.168.1.1:0
Last update:
2007-05-21 12:15
Author:
Daniel
Revision:
1.1
Average rating:0 (0 Votes)

You cannot comment on this entry

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.