konfigurace raid 1podle článku http://www.cecil.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=47:suse-100-pechod-na-softwarovy-raid-1-na-bicim-systemu&catid=35:linux&Itemid=54
http://martin-kucera.com/cs/linux-os/system/vytvareni-raid-na-bezicim-systemu/

nastavit fdiskem typ oddílů na "fd" = raid autodetect
zálohovat partition 1. disku a přenést na 2.:
sfdisk -d /dev/sda > tabulka.txt
sfdisk /dev/sdb < tabulka.txt
reboot

přidat oddíly noveho disku do degradovaného raid pole:
mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 missing
mdadm --create /dev/md1 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb2 missing

zformátovat
mkswap /dev/md0
mkfs.ext3 /dev/md1

ověřit:
cat /proc/mdstat

vytvořit konfigurační soubor pro degradované pole, /etc/mdadm/mdadm.conf:
DEVICE /dev/sdb1 /dev/sdb2 /dev/sdb3 /dev/sdb4
ARRAY /dev/md0 devices=/dev/sdb1,missing
ARRAY /dev/md1 devices=/dev/sdb2,missing
ARRAY /dev/md2 devices=/dev/sdb3,missing
ARRAY /dev/md3 devices=/dev/sdb4,missing

ověřit funkčnost:
mdadm --detail --scan
mdadm --stop --scan
mdadm --detail --scan
mdadm --assemble --scan
mdadm --detail --scan

upravit grub aby bootoval z raidu:
root      (hd0,1)
kernel     /boot/vmlinuz-2.6.15-26-server root=/dev/sda2 ro quiet splash

root      (hd1,1)
kernel     /boot/vmlinuz-2.6.15-26-server root=/dev/md1 ro quiet splash

v /etc/inittab změnit hodnotu init na 1
přepnout do init 1
nakopírovat na raid data z 1. disku:
mount /dev/md1 /mnt
cd /
find . -xdev -print0 | cpio -0pdvum --sparse /mnt
umount /mnt

mount /dev/md3 /mnt
cd /home
find . -xdev -print0 | cpio -0pdvum --sparse /mnt
umount /mnt

upravit /mnt/etc/fstab (na raidu)
/dev/sda1 -> /dev/md0 atd...
reboot

upravit /etc/mdadm/mdadm.conf
DEVICE /dev/sdb1 /dev/sdb2 /dev/sdb3 /dev/sdb4 /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda3 /dev/sda4
ARRAY /dev/md0 devices=/dev/sdb1,/dev/sda1
ARRAY /dev/md1 devices=/dev/sdb2,/dev/sda2
ARRAY /dev/md2 devices=/dev/sdb3,/dev/sda3
ARRAY /dev/md3 devices=/dev/sdb4,/dev/sda4

připojit oddíly prvního disku do raidu
mdadm /dev/md0 -a /dev/sda1

průběh synchronizace je vidět v /proc/mdstat

na oba disky nainstalovat grub
grub
grub> device (hd0) /dev/sda
grub> root (hd0,1)
 Filesystem type is ext2fs, partition type 0xfd
grub> setup (hd0)
grub> device (hd1) /dev/hdc
grub> root (hd1,1)
 Filesystem type is ext2fs, partition type 0xfd
grub> setup (hd1)
grub> quit
Last update:
2012-02-27 10:37
Author:
Daniel
Revision:
1.6
Average rating:0 (0 Votes)

You can comment this FAQ

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.