raid 5 a truecrypt 5.1Mame 500 GB disk plny dat + dva prazdne 500GB disky.
Vysledkem bude raid 5 o velikosti 1000 GB (1 TB) slozeny ze tri 500GB disku.

1) připravit partition (pouzijeme dva prazdne disky)
fdisk /dev/sd[ab]
1st cylinder: 	1
last cylinder: 	60800
partition type: fd

2) vytvorit degradovany raid 5 ze 2 disku
mdadm --create --verbose /dev/md3 --chunk=128 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sda1 /dev/sdb1 missing

cat /proc/mdstat
md3 : active(auto-read-only) raid5 sdb1[1] sda1[0]
   976751616 blocks level 5, 128k chunk, algorithm 2 [3/2] [UU_]

3) zasifrovat cely md3 truecryptem, filesystem bude zatim FAT!
truecrypt -c
/dev/md3
fat
~ trvá cca 10 hod

4) primountovat truecrypt partition
truecrypt /dev/md3
namountuje se /dev/loop0 do /media/truecrypt1
/media/truecrypt1 nas ale nezajima (budeme formatovat), takze
umount /media/truecrypt1
takhle vypada FAT partition o velikosti 1500 GB (1,5 TB) :-)
dosfsck -v /dev/loop0
dosfsck 2.11, 12 Mar 2005, FAT32, LFN
Checking we can access the last sector of the filesystem
Boot sector contents:
System ID "MSDOS5.0"
Media byte 0xf8 (hard disk)
    512 bytes per logical sector
   65536 bytes per cluster
    32 reserved sectors
First FAT starts at byte 16384 (sector 32)
     2 FATs, 32 bit entries
 91559424 bytes per FAT (= 178827 sectors)
Root directory start at cluster 2 (arbitrary size)
Data area starts at byte 183135232 (sector 357686)
 22889821 data clusters (1500107309056 bytes)
1 sectors/track, 1 heads
     0 hidden sectors
2930254847 sectors total
Checking for unused clusters.
Checking free cluster summary.
/dev/loop0: 0 files, 1/22889821 clusters

5) zformatovat /dev/loop0 na ext3
mkfs.ext3 -E stride=32 /dev/loop0

mke2fs 1.40.8 (13-Mar-2008)
Varování: 256bajtové iuzly nejsou na starších systémech použitelné
Jmenovka systému souborů=
Typ OS: Linux
Velikost bloku=4096 (log=2)
Velikost fragmentu=4096 (log=2)
61054976 inode, 244187903 bloků
12209395 bloků (5.00 %) rezervováno pro superuživatele
První blok dat=0
Maximum bloků v systému souborů=4294967296
7453 skupin bloků
32768 bloků ve skupině, 32768 fragmentů ve skupině
8192 iuzlů ve skupině
Zálohy superbloku uloženy v blocích:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
    102400000, 214990848
~ trva cca 1 hodinu

6) zkopirovat data z plneho disku na degradovany raid
~ rychlost cca 25 GB / hodinu

7) na tretim disku vytvorit stejnou partition jako v 1)

8) pridat do pole
mdadm --add /dev/md3 /dev/sdc1
Last update:
2008-05-11 20:06
Author:
Daniel
Revision:
1.72
Average rating:0 (0 Votes)

You cannot comment on this entry

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.