export certifikátu + privátního klíče Windowspodle http://www.ica.cz/cz/menu/33/prace-s-certifikaty/zaloha-certifikatu/

1. Záloha certifikátu
2. Záloha privatního klíče

1. Záloha certifikátu

Zálohu certifikátu provedete spuštěním Internet Exploreru.

v nabídce: Nástroje Možnosti Internetu > záložka Obsah > pole Certifikáty

Vyberete certifikát (jedním kliknutím jej označíte), který chcete exportovat a stiskněte Exportovat.

V následujícím okně zaškrtněte volbu "Ano, exportovat soukromý klíč", dále zadáte heslo, kterým budete tuto zálohu certifikátu chránit, název a umístění souboru (zálohy certifikátu - soubor bude mít příponu *.PFX).

Tuto zálohu je třeba chránit proti zneužití druhou osobou, proto doporučujeme uložit tento soubor (zálohu certifikátu) na přenosné médium a umístit mimo dosah nežádoucích osob.

2. Záloha privátního klíče certifikátu

V nabídce START - SPUSTIT napíšete do příkazového řádku „certmgr.msc" a potvrdíme volbou OK.

Otevře se okno Certifikáty, v pravé části zvolíte poslední položku - Požadavek na zápis certifikátu - Certifikáty a v pravé části vyberete příslušná data pro tvorbu elektronického podpisu (privátní klíč) - poznáte jej dle názvu a data vytváření. Na tento klikněte pravým tlačítkem myši a zobrazí se položka Všechny úkoly - Exportovat.

Dále postupujte dle pokynů průvodce. Vygenerovaný soubor s příponou *.PFX uložte na bezpečné místo, dle doporučení ve výše uvedeném odstatvci. POZOR!!! Z hlediska bezpečnosti se záloha vygeneruje s datem 1.1.1601.

Last update:
2009-03-20 14:38
Author:
Daniel
Revision:
1.7
Average rating:0 (0 Votes)

You can comment this FAQ

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.