Advanced search

62 search results

Page 1 out of 4 Pages

 • filesystemy: nastavit "x" pouze adresářům, rekursivně
  Answer: find . -type d -exec chmod 750 {} \; ...
 • filesystemy: chmod wildcard
  Answer: chmod 600 `find /home/public/backup/ -name '*.tgz' -print` ...
 • gimp: Průhledný .GIF
  Answer: To create transparent GIFs: Create or open an image. You'll get better results if ...
 • mandriva: Asus WL-167g USB WiFi adaptér
  Answer: Jde o chip rt2570, stránky projektu: http://rt2x00.serialmonkey.com/ Mandriva HOWTO: http://rt2x00.serialmonkey.com/wiki/index.php/Mandrake_10_rt2570_Howto návod z Mandrake 10 (2005 Limited) HowTo for RT2750 USB stick by John Halfpenny: # wget http://rt2x00.serialmonkey.com/rt2570-cvs-daily.tar.gz # tar ...
 • mandriva: komunikace s Nokia 6310i přes irda port
  Answer: IRDA: ----- mějme nainstalováno: irda-utils setserial # setserial /dev/ttyS1 /dev/ttyS1, UART: 16550A, Port: 0x02f8, IRQ: 3 # irattach /dev/ttyS1 -s # cat /proc/net/irda/discovery IrLMP: Discovery log: nickname: Nokia 6310i, hint: 0xb125, saddr: 0xff7f0a53, daddr: 0x0000d944 a ...
 • mandriva: network-scripts - příklad ifcfg-ra0
  Answer: DEVICE=ra0BOOTPROTO=dhcpNETMASK=255.255.255.0NETWORK=192.168.1.0BROADCAST=192.168.1.255ONBOOT=yesMII_NOT_SUPPORTED=yesWIRELESS_MODE=managedWIRELESS_ESSID=moje_ssidWIRELESS_ENC_KEY=26_znaku_dlouhy_wep_keyPEERDNS=yesDHCP_CLIENT=dhclientNEEDHOSTNAME=yesPEERDNS=yesPEERYP=noPEERNTPD=no ...
 • mandriva: instalace Realtek 8168 (gigabit ethernet)
  Answer: lspci: 02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd.: Unknown device 8168 (rev 01) stáhnout z Realteku zdrojový kód a zkompilovat modul r1000: http://www.realtek.com.tw/downloads/downloads1-3.aspx?keyword=8168 při kompilaci hodí chybu: /root/data/r1000/src/r1000_n.c:1450: error: 'entdev' ...
 • mandriva: Openvpn
  Answer: příklad konfigurace: Server mode server tls-server port 5555 proto udp keepalive 10 120 tls-auth /etc/openvpn/keys/ta.key 0 dev tun server 10.10.14.0 255.255.255.0 ifconfig-pool-persist /etc/openvpn/ipp.txt client-to-client ca /etc/openvpn/keys/ca.crt cert /etc/openvpn/keys/server.crt key /etc/openvpn/keys/server.key dh /etc/openvpn/keys/dh1024.pem push ...
 • mandriva: iptables a pristup na ftp zpoza NATu
  Answer: -A FORWARD -p tcp -m tcp --dport 21 -j ACCEPT modprobe ip_conntrack_ftp modprobe ip_nat_ftp 1) nacpat si to rucne napr. to, /etc/rc.local, dost neciste 2) nechat moduly natahnout pri ...
 • mandriva: Option EDGE Combo (GPRS/Wi-fi PCMCIA)
  Answer: GPRS/EDGE 03:00.1 Serial controller: Broadcom Corporation: Unknown device 4333 (rev 03) sám se nadetekuje jako ttySxx: dmesg | grep -B 1 tty: PCI: Enabling device 0000:03:00.1 (0000 -> 0001) ttyS4 ...
 • mandriva: D-Link DWL g520+ (Texas Instruments ACX 111)
  Answer: stránky projektu: http://acx100.sourceforge.net/ zkompilovat driver a nakopírovat firmware z adresáře acx111_2.3.1.31 do /lib/firmware do /etc/modprobe.conf přidat "alias wlan0 acx" v příloze zkompilovaný driver pro kernel 2.6.12-22mdk pokud při insmod ./acx.ko ...
 • windows: ovladač pro PCI modem Motorola SM56 - Windows XP SP2
  Answer: neboli taky ActionTec PM560MSV-C atd... ovladače od Motoroly nefungují, zabral až tento, určený pro Windows 2000 viz příloha (1,6 MB) ...
 • perl: LWP failed with code[400] message[FTP return code 000]
  Answer: This is likely happening because you are behind a NAT or firewall, and you need to do ftp in passive mode. /usr/lib/perl5/5.8.5/Net/Config.pm Edit and change the ftp_int_passive ...
 • debian server - howtos: ubuntu - instalace serveru
  Answer: 1) povolit roota sudo passwd root 2) přidat zdroje sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup sudo kate /etc/apt/sources.list nebo vi sources.list - a = editace, ESC = konec editace, ZZ = ...
 • perl: C wrapper pro perl skript
  Answer: 1) zdroj vypadá nějak takto - např. wrapper.c #define TARGET "/var/qmail/bin/greylist" main(argc, argv) char **argv; { setuid(0); seteuid(0); execv(TARGET, argv); } ...
 • mandriva: instalace truecrypt
  Answer: - mít nainstalované zdrojáky od jádra rpm -qa | grep kernel-source - stáhnout zdrojové kódy: http://www.truecrypt.org/downloads.php rozbalit, nainstalovat: ./build.sh ./install.sh - zkontrolovat modul: modprobe truecrypt - vytvorit tc disk: truecrypt -c - primountovat jako user: ...
 • debian server - howtos: instalace serveru (debian etch)
  Answer: 1) instalace z CD (netinstal)2) uprava /etc/apt/sources.listvi /etc/apt/sources.list(a = editace, ESC = konec editace, ZZ = ulozit)zdroje:deb http://ftp.cz.debian.org/debian/ etch main contrib non-freedeb-src http://ftp.cz.debian.org/debian/ etch main ...
 • debian server - howtos: instalace qmail (debian etch)
  Answer: 1) instalace qmail podle návodu na qmailrocks.org, ale bez vpopmail: predpokladem jsou nainstalovane daemontools, ucspi-tcp podle navodu instalace dnscacheinstalace / odinstalace sw:apt-get install libssl-dev ncftp ftp ...
 • cli: smbmnt must be installed suid root for direct user mounts
  Answer: $ sudo chmod u+s /usr/bin/smbmnt $ sudo chmod u+s /usr/bin/smbumount ...
 • kde: sound server fatal error, cpu overload aborting
  Answer: echo "options snd-via82xx dxs_support=2" |sudo tee -a /etc/modprobe.d/alsa-base ...

The most popular searches are: